NeedIt-FindIt - Каквото почукало такова се обадило   
     


Генерация на ЕЕС за Експортиране

Виж > Генерация на ЕЕС на 12.10.2017 по часове

АЕЦ 24044MWh 22.59%
Кондензационни ТЕЦ 59846MWh 56.22%
Топлофикационни ТЕЦ 5546MWh 5.21%
Заводски ТЕЦ 3579MWh 3.36%
ВЕЦ 4560MWh 4.28%
Малки ВЕЦ 2408MWh 2.26%
ВяЕЦ 1115MWh 1.05%
ФЕЦ 4732MWh 4.45%
Био ТЕЦ 619MWh 0.58%


Товар на ЕЕС 98515MWh 92.55%


Общо ВЕИ енергия 13434MWh
ВЕИ спрямо производство 12.62%
ВЕИ спрямо товар 13.64%