NeedIt-FindIt - Каквото почукало такова се обадило   
     


Прогнозна генерация на ЕЕС за

Виж > Генерация на ЕЕС на 23.11.2017 по часове

АЕЦ 50348MWh 38.38%
Кондензационни ТЕЦ 65022MWh 49.57%
Топлофикационни ТЕЦ 8196MWh 6.25%
Заводски ТЕЦ 3252MWh 2.48%
ВЕЦ 318MWh 0.24%
Малки ВЕЦ 1960MWh 1.49%
ВяЕЦ 1346MWh 1.03%
ФЕЦ 0MWh 0.00%
Био ТЕЦ 728MWh 0.56%


Товар на ЕЕС 100184MWh 76.38%


Общо ВЕИ енергия 4352MWh
ВЕИ спрямо производство 3.32%
ВЕИ спрямо товар 4.34%