NeedIt-FindIt - Каквото почукало такова се обадило   
     


Генерация на ЕЕС в 01:50:01 23.11.2017

Виж > Прогнозна генерация на ЕЕС за 23.11.2017

АЕЦ 2096MW 38.01%
Кондензационни ТЕЦ 2767MW 50.18%
Топлофикационни ТЕЦ 341MW 6.18%
Заводски ТЕЦ 124MW 2.25%
ВЕЦ 9MW 0.16%
Малки ВЕЦ 93MW 1.69%
ВяЕЦ 54MW 0.98%
ФЕЦ 0MW 0.00%
Био ТЕЦ 30MW 0.54%


Товар на ЕЕС 3969MW 71.98%


Общо ВЕИ енергия 186MW
ВЕИ спрямо производство 3.37%
ВЕИ спрямо товар 4.69%